Biz Kimiz

Özel İlgi Ortaokulu olarak; ortaokulu ‘yaşamı kavrama ‘ dönemi olarak tanımlıyor, eğitim anlayışımızı ve dönem planlamalarımızı bu anlayış çerçevesinde hazırlıyoruz.

Anlam ve kavramların oluştuğu bu dönemde çocukların yaşamı sorgulama, karşılaştığı problemleri tanımlama ve problemi çözebilme yeteneğinin gelişmesini amaçlıyoruz.

Özel ilgi ortaokulu okul yaşamının her anında ekip ruhunun izlerini görebileceğiniz sıcak bir yuva olma özelliği taşıyor.

Yapılandırmacı eğitim modelini savunan, güncel eğitim felsefelerini ve uygulamlarını takip eden, genç ve dinamik öğretmen kadrosu ile eğitimin bilinen kalıplarını yıkmayı hedefliyoruz.

Özel İlgi Ortaokul’u Öğretmen Kadrosu

ogretmen