Kurumsal

Özel İlgi Okulları

Özel İlgi Okulları modern dünyaya ayak uydurabilen, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyen; bireye, doğaya, hayvanlara karşı duyarlılıkları olan, demokratik ve etik kurallara bağlı dünya vatandaşları yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim kurumudur.

Misyonumuz: ‘’Her öğrenci özel ilgiyi hak eder. ” felsefesi ile yola çıkan Özel İlgi Eğitim Kurumları olarak misyonumuz, öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini keşfederek, hızla değişen ve gelişen dünyaya donanımlı birer birey olarak hazırlamaktır.

Vizyonumuz: Eğitim-öğretim ön planda tutulmak üzere; sorgulayan, ilkeli, şefkatli, çalışkan, iletişim kurabilen, duyarlı ve ahlaklı dünya vatandaşları yetiştirmektir.

14485020_313592938998010_5386299228487877763_n

14520522_311433662547271_7087528681655571306_n

Eğitim Felsefemiz

 • Öğrencilerimizin yerel ve genel kimlikleri tanımasına imkân sağlamak
 • Öğrencilerimizin kendi benliğini tanıma, etnik farkları anlama ve farklılıklara saygı duymasını sağlamak
 • Öğrencilerimizin öncelikle kendi dilinin tüm parametrelerini içselleştirmesi ve yabancı dil eğitimde aşama kat etmesini sağlamak
 • Disiplinli ve ilkeli bireyler yetiştirmek
 • Eğitim teknolojilerini doğru şekilde kullanan ve medyayı kaliteli şekilde okuyabilen bireyler yetiştirmek
 • Öğretmen topluluğuna alternatif eğitimler sağlamak
 • Doğaya ve bireye saygılı olmayı öğretecek eğitim yaşantıları dizayn etmek
 • Okullarımızın bulunduğu çevrelerdeki üniversiteler, dernekler, tiyatrolar, müzeler gibi eğitime katkı sağlayabilecek ortamlar ile güçlü bağlar kurmak
 • MEB standartlarını sağlamak ve ulusal standartların üzerine çıkmak için çalışmalar yapmak
 • Özel durumları olan öğrenciler için sürdürebilir çözümler üretmek
 • Öğrencilerimizin estetik algısının güçlenmesi için ders ve etkinlikler düzenlemek
 • Öğrencilerimize kaliteli soru sormayı öğretmek ve öğrencilerimizin sorgulama kültürünü güçlendirmek
 • Veli katılımı ile çocuklarımız için en iyi fikirlere ulaşmak,
 • Çeşitli yardım ve paylaşım kampanyaları düzenleyerek duyarlılık fikrinin yaygınlaşmasını sağlamak, kurumsal felsefemizi işaret ediyor.

Akademik

slide_3.jpg

Öğrencilerimizin akademik durumları, eğilimleri, üstün tarafları ya da desteklenmesi gereken yönleri ve eğitim süreçleri öğretmenlerimiz tarafından planlanır, takip edilir ve sonuçlandırılır.

Ödev Politikası

Okulumuzda ev ödevi verilmez. Buna alternatif olarak çarşamba ve cuma günlerinde sınıf rehber öğretmeni eşliğinde 1 ders saati süresince genel tekrar çalışmaları yapılır. Devamsızlık gibi çeşitli sebeplerden dolayı dersleri kaçıran öğrencilere sınıf rehber öğretmeni salı ve perşembe günlerinde okuldan sonra 1 ders saati süresince ek çalışmalar yapar. Bu gruptaki öğrencilere sınıf rehber öğretmeni karar verir ve önceden aile ya da aileleri bilgilendirir.

Portfolyo sunumları

Öğrencilerimiz portfolyolarını mayıs ayı içerisinde sunarlar. Portfolyo sunumları e-portfolyo seklinde olup Class Dojo üzerinden yapılır. Sınıf rehber öğretmenleri her öğrenci için portfolyo sunum gününde bir saat belirler ve velileri bilgilendirir. Sunumlar ardışık olacağından zamanlamalara dikkat edilmelidir.

Eğitim Gezileri

Özel İlgi İlkokulu olarak 2016-2017 eğitim-öğretim yılında kazanımlarla ilgili olarak aşağıdaki eğitim gezilerini yapmayı planlıyoruz:

 • Veteriner Hekim
 • Öğretmen Söyleşisi
 • Fabrika Gezisi (Yerli Üretim Yapan)
 • Santral İstanbul Gezisi
 • Deneme Bilim Merkezi
 • Tiyatro
 • EÇADEM Dans Gösterisi

Okul Rehberlik Servisi

Okul rehberlik servisimizin amacı;öğrencinin kendisini fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleriyle tanımasına, gelişimine yardımcı olacak fırsatları, okul içi ve dışı eğitim olanaklarını, meslekleri, toplumun beklentilerini fark etmesine; temel eğitimden başlayarak ilgi ve yeteneklerine uygun bir üst programı tanıyıp seçmesine, problem çözme gücünü geliştirmesine, doğru kararlar verebilmesine, ruhsal yönden sağlıklı ve topluma yararlı, kendini gerçekleştirmiş bir kişi olarak yetişmesine yardımcı olmaktır.Okulumuzda da eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra öğrencilerin gelişimine uygun ortam sağlamak karşılaşılan güçlükleri gidermek ve gerekli önlemleri almak için rehberlik hizmetleri sunulmaktadır