Öğrenci Veli Okul Sözleşmesi

Eğitimde başarı, okul veli ve öğrenci temel hak ve sorumluluklarının belirlenmesi ve tarafların bu konudaki özenli davranışları ile gerçekleşir.

Ancak bu amaca ulaşmak için öncelikle hizmet alan ve üretenlerin arasında bir farkındalık sürecinin yaratılması gerekmektedir.

Elinizdeki öğrenci, veli, okul sözleşmesi, tarafların bu anlamdaki bilgilerini belirlemek için hazırlanmış olup ortak idealimize ulaşmada bir yol haritası niteliğindedir.

Sözleşmenin Tarafları: Öğrenci Öğrenci Velisi Okul Yönetimi Sözleşmede Esas Alınan Yasal Düzenlemeler

1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

2. VIII. Beş Yıllık Kalkınma Plânı

3. 21.10. 2004 tarihli ve 25620 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

4. 17.02. 2004 tarihli veB.08.0.TTK.0.01.01.02/1558 sayılı Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi konulu Genelge (2004/10)

5. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

6. Çocuk Hakları Sözleşmesi

ÖĞRENCİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI

Haklar Düşüncelerini özgürce ifade etme.

Güvenli ve sağlıklı bir okul ve sınıf ortamında bulunma.

Bireysel farklılıklarına saygı gösterilmesi.

Kendisine ait değerlendirme sonuçlarını zamanında öğrenme ve sonuçlar üzerindeki fikirlerini ilgililerle tartışabilme.

Kendisine ait özel bilgilerin gizliliğinin sağlanması.

Okulun işleyişi, kuralları, alınan kararlar hakkında bilgilendirilme .

Okul kurallarının uygulanmasında tüm öğrencilere eşit davranılması.

Kendini ve diğer öğrencileri tanıma, kariyer planlama, karar verme ve ihtiyaç duyduğu benzer konularda danışmanlık alma.

Akademik ve kişisel gelişimini destekleyecek ders dışı etkinliklere katılma.

Okul yönetiminde temsil etme ve edilme.

Okula Özgü Haklar Kurumumuzu eğitim bakımından tercih etmesine neden olan kalitelerin verilmesi.

Yönetmelik koşullarına uygun olmak şartı ile özgün eserlerinin sergilenmesi.

Sorunlarına danışmanlık yapılması.

Devamsızlık yapılmadığında, etkinliklerde rol alındığında,sorumluluklar yerine getirildiğinde, bunların bir teşekkür belgesi ile kalıcı hale getirilmesi.

Üst eğitim kurumları hakkında bilgilendirme ve materyal sağlanması.

Sorumluluklar

Okulda bulunan kişilerin haklarına ve kişisel farklılıklarına saygı göstereceğim. Ders dışı etkinliklere katılarak ve bu etkinliklerden en iyi şekilde yararlanacağım. Arkadaşlarımın ve okulun eşyalarına zarar vermeyeceğim; zarar verdiğim takdirde bu zararın bedelini karşılayacağım. Sınıfça belirlediğimiz kurallara uyacağım. Okul kurallarına uyacağım. Okul yönetimine (fikir, eleştiri, öneri ve çalışmalarımla) katkıda bulunacağım. Arkadaşlarıma, öğretmenlerime ve tüm okul çalışanlarına saygılı davranacağım. Hiçbir şekilde kaba kuvvete ve baskıya başvurmayacağım. Okula Özgü Sorumluluklar kişisel yeteneklerimi geliştirmek için okul kurallarına uyacağım. Verilen sorumlulukları yerine getirmek için gayret göstereceğim. Kendime ve çevreme karşı saygılı davranmayı bir yaşama biçimi haline getireceğim.

VELİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI

Haklar Çocuğumun eğitimiyle ilgili tüm konularda bilgilendirilmek.

Adil ve saygılı davranışlarla karşılanmak.

Çocuğuma okul ortamında nitelikli kaynaklar, eğitim ve fırsatlar sunulacağını bilmek.

Düzenli aralıklarla okulun işleyişi hakkında bilgilendirilmek.

Okul yönetimine katılmak.

Çocuğumun okuldaki gelişim süreciyle ilgili olarak düzenli aralıklarla bilgilendirilmek.

Okula Özgü Haklar Okulun yapısal özellikleri konusunda bilgilendirilmek.

Okulla ilişkilerin çağdaş koşullar içinde geliştirilip, sürdürülmesinden yararlanmak.

Okuldaki değişik kültürel aktivitelerinden yaralanmak.

Sorumluluklar

Çocuğumun her gün okula zamanında, öğrenmeye hazır, okulun kılık ­kıyafet kurallarına uygun bir şekilde gitmesine yardımcı olacağım.  Okulun duyuru ve yayınlarını takip edeceğim. Bilgi edinmek ve toplamak amacıyla gönderilen her tür anket ve formu doldurup zamanında geri göndereceğim. Okul Gelişim Yönetim Ekibi (OGYE) ve Okul ­Aile Birliği seçimlerine ve toplantılarına katılacağım.

İhtiyaç duyduğunda öğrencimin ödevlerine katkı sağlayacağım, gerekli açıklamaları yapacağım, ancak kendi yapması gereken ödevleri asla yapmayacağım. Okumaya, araştırmaya daha fazla zaman ayırması için televizyon seyretme ve oyun oynama saatlerini düzenlemesine yardımcı olacağım. Evde, o gün okulda yaptıklarını paylaşarak günün değerlendirmesini çocuğumla birlikte yapacağım. Çocuğumun uyku ve dinlenme saatlerine dikkat edeceğim. Okulun düzenleyeceği aile eğitim seminerlerine katılacağım. Çocuğuma yaşına uygun sorumluluklar vereceğim (Örneğin odasını toplama, ev işlerine yardım etme, alışveriş yapma gibi). Okul yönetiminin okul ­aile ilişkilerini geliştirmek amacıyla yapacakları ev ziyaretlerini kabul edeceğim. Çocuğumun, disiplin kurallarına uyması için gerekli önlemleri alacağım. Çocuğumun ruhsal ve fiziksel durumundaki değişmeler hakkında okulu zamanında bilgilendireceğim. Aile ortamında fiziksel ve psikolojik şiddete izin vermeyeceğim.

Okula Özgü Sorumluluklar Çocuğumun kendisini ve çevresini tanımasına yardımcı olacağım;bu amaçla toplumun çeşitli kurumlarında gönüllü çalışmalar yapmasını destekleyeceğim. Eğitimin kalitesini arttırmak için katkılarda bulunacağım. Okulda gelişim amacıyla hazırlanan programlara katılacağım. Çocuğumun her türlü zararlı alışkanlıklardan uzak olması konusunda gerekli özeni göstereceğim.

OKULUN HAK VE SORUMLULUKLARI

Okula Özgü Sorumluluklar Kurumun yapısındaki kültürel arka planı yaşatmak için gereken programları yapmak.

Öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine olanaklar hazırlamak ve rehberlik sistemini geliştirmek. Velilerin de katılabilecekleri ve katkıda bulunabilecekleri eğitim programlarını hazırlamak.