Açık Rıza Metni

Giriş

ÖZEL İLGİ BUTİK EĞİTİM HİZMETLERİ TURİZM BASIM YAYIN GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“ŞİRKET” veya “ÖZEL İLGİ OKULLARI” olarak adlandırılacaktır.) tarafından.6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde; 1.Veri sorumlusu sıfatıyla “ÖZEL İLGİ OKULLARI” veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler aşağıda belirtilen kişisel verilerimin işlenebileceği konusunda bilgilendirildiğimi ve açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Yukarıda belirtilen verilerim aşağıda belirtilen amaç kapsamında aktarılabileceği konusunda bilgilendirildiğimi ve açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim. Avukatlar, Danışmanlar,Denetim Firmaları ve Diğer Özel Hukuk Tüzel Kişileri “ÖZEL İLGİ OKULLARI”nın İş Faaliyetlerini Yürütebilmesi ve Yasal Yükümlülüklerini Yerine Getirebilmesi Amacıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları “ÖZEL İLGİ OKULLARI”nın Kanunlardan Kaynaklanan Yükümlülüklerini ve Olası Bir Yargı Sürecinde İspat Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi Amacıyla 3. Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; “ÖZEL İLGİ OKULLARI” yetkilisine başvurarak kendim ile ilgili olarak kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerimiz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhimize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın bulunduğu konusunda bilgilendirildim. 4. Yukarıda belirtilen haklarımı kullanmak için (www.ozelilgiokullari.k12.tr) internet adresindeki Başvuru Formunu doldurarak formun imzalı bir nüshasını ya da el yazılı ve imzalı dilekçemi “Maden Mahallesi Kuğu Sokak No: 36/2 Sarıyer / İSTANBUL ” adresinde bulunan “ÖZEL İLGİ OKULLARI”nın İnsan Kaynakları Birimine kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğum konusunda bilgilendirildim.Ayrıca, “ÖZEL İLGİ OKULLARI” ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri “ÖZEL İLGİ OKULLARI”na bildireceğimi kabul ve beyan ederim. Yukarıdaki Kişisel Verilerin Toplanma Prosedürünün tamamını ve internet sitesi üzerinden erişime sunulan Aydınlatma Metnini okuyup anladığımı, KVKK’nun 6/1 maddesinde sayılan istisnalar saklı kalmak kaydıyla , ilgili Kanunlarda belirtilen amaç, usul ve esaslar çerçevesinde işlenmesini, paylaşılmasını, gereken süre zarfında saklanmasını ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını açık rızam ile kabul ediyorum. Ayrıca tarafımca verilen açık rızayı dilediğim zaman geri alma hakkını haiz olduğum konusunda bilgilendirildim.

ÇEREZ BİLGİLENDİRMESİ

Deneyiminizi geliştirmek için sitemizde çerezleri kullanıyoruz. Detaylı bilgi için çerezler sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

×

Bilgi Al

Size daha hızlı ulaşabilmemiz için iletişim formunu lütfen eksiksiz doldurunuz.